NOWY STYL 2018 - Bal Tolerancji...

Grupa Nowy Styl tradycyjnie nie zawiodła nas... Tegoroczna impreza, która odbyła się 13.01 upłynęła pod hasłem: Bal Tolerancji. Przedsięwzięcie nawiązywało do otaczającej nas rzeczywistości, do pojawiających się w niej oznak braku szacunku dla odmienności kulturowej oraz poszanowania drugiego człowieka.

Wszystkie atrakcje, występy, prezentacje miały na celu ukazać, że odmienność powinna budzić ciekawość, chęć poznania danej kultury

i być akceptowana.

Organizatorzy proponowali dwa rozdaje aktywności - przygotowanie prac plastycznych przedstawiających postaci bajkowe charakterystyczne dla danego kraju oraz przygotowanie prezentacji pokazującej wybraną kulturę i kraj.

Podołaliśmy obu!

Wychowankowie młodszej grupy - Kinga, Zosia, Paulina, Karol oraz Dawid brali udział prezentacji przedstawiającej kulturę indyjską. Dziewczyny w pięknych strojach wykonały spontaniczny i pełen słońca taniec indyjski, a w drugiej części wraz z chłopcami tłumaczyły gesty i znaki indyjskie. Nagrodzono nas gromkimi brawami za co dziękujemy :)

Naszą praca plastyczną była makieta przedstawiająca wioskę Smerfów - możemy się pochwalić tym, że nasza praca była wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju.

Jak co roku, było pełno atrakcji, a stoły uginały się od smakołyków. Imprezę opuściliśmy zadowoleni, uśmiechnięci, z pełnymi brzuszkami oraz dotacją na odpoczynek letni i zajęcia dodatkowe.


!!!  BARDZO DZIĘKUJEMY GRUPIE NOWY STYL  !!!