Historia

Początki działalności opiekuńczo – wychowawczej w Sanoku sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego. W tym czasie funkcjonowała ochronka prowadzona przez Zakon Sióstr Służebniczek. Ochronka znajdowała się przy ulicy Mickiewicza w budynku nr 38, czyli w miejscu, w którym obecnie znajduje się stacja benzynowa Grosar.

1 kwietnia 1949 roku w wyniku upaństwowienia ochronki powstaje Państwowy Dom Dziecka w Sanoku. Pierwszą kierowniczką placówki była Pani Helena Haduch. W momencie powstania w placówce znajdowało się 37 dzieci.

W 1951 roku charakter placówki zmienia się z koedukacyjnej na żeńską.

W latach 1951 - 1956 zostaje przeprowadzony generalny remont budynku, w trakcie, którego powstają pomieszczenia na piętrze. Od tego momentu przez szereg lat w każdym roku szkolnym w placówce przebywa średnio około 35 wychowanek.

W roku szkolnym 1981/82 Dom Dziecka w Sanoku ponownie staje się placówką koedukacyjną.

Od 2000 r. placówka przechodzi szereg przemian organizacyjnych.

W roku 2000 Państwowy Dom Dziecka zostaje połączony z Państwowym Pogotowiem Opiekuńczym w wyniku, czego powstaje Powiatowy Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny. Następnie w roku 2005 decyzją Władz Powiatu zostaje zlikwidowane Pogotowie Opiekuńcze, a nowa placówka (tzw. część socjalizacyjna) przyjmuje nazwę: Powiatowa Placówka Socjalizacyjna i pod taką nazwą funkcjonowała do dnia 30 maja 2011 r. W tym dniu została zmieniona na Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku łącząc przeszłość z teraźniejszością. 30 sierpnia września 2008 r. siedziba placówki została przeniesiona wraz z figurką św. Józefa do Internatu Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Sadowej 21 gdzie funkcjonuje do dzisiaj.

Opiekę „duchową” nad placówką i jej wychowankami, sprawuje od wielu, wielu lat stojąca w ogrodzie figura św. Józefa.