Stowarzyszenie

';
Stowarzyszenie

KRS 0000469911

Wpis: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu: 20.08.2013 godz.14:50:43

REGON:181014562

NIP: 6871957773

Rachunek bankowy: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 89 8642 1184 2018 0038 5817 0001

Siedziba Stowarzyszenia: 38-500 Sanok, ul. Sadowa 21 gmina: Sanok, powiat: Sanocki, województwo: Podkarpackie, kraj: Polska

tel.: +48 793 975 659; e-mail.: stowarzyszenie@ddsanok.plKomitet Założycielski:
Nina Tarnawczyk
Elżbieta Brygidyn-Bryndza
Mariola Hałasik – Mazurek


Organ Sprawujący Nadzór:
Starosta Sanocki

Zarząd:
Elżbieta Brygidyn-Bryndza - PREZES
Ewelina Kocik - WICEPREZES
Anna Chytła - SEKRETARZ
Mariola Hałasik-Mazurek - SKARBNIK
Katarzyna Góralska - CZŁONEK

Komisja Rewizyjna:
Ewelina Solon
Maciej Ochęduszko
Józef Gierla