Nasze Cele

';
 • Działalność edukacyjna, rekreacyjna i kulturalna.
 • Wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych.
 • Działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych.
 • Propagowanie opieki zastępczej.
 • Promowanie właściwych postaw i wzorców społecznych.
 • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.
 • Przygotowanie do wejścia w dorosłe życie i pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówki.
 • Integracja społeczna, kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Promowanie przyjaznego wizerunku domu dziecka.
 • Współpraca z placówkami i instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
 • Wspieranie działań dla podnoszenia kwalifikacji pracowników i wyposażania placówki.
 • Pomoc prawna i socjalna wychowankom i ich rodzinom.
 • Udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji dzieci chorych.
 • Wspieranie rozwoju dzieci szczególnie uzdolnionych.
Dom Dziecka

Nasze Cele

';
 • Działalność edukacyjna, rekreacyjna i kulturalna.
 • Wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych.
 • Działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych.
 • Propagowanie opieki zastępczej.
 • Promowanie właściwych postaw i wzorców społecznych.
 • Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.
 • Przygotowanie do wejścia w dorosłe życie i pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówki.
 • Integracja społeczna, kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Promowanie przyjaznego wizerunku domu dziecka.
 • Współpraca z placówkami i instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
 • Wspieranie działań dla podnoszenia kwalifikacji pracowników i wyposażania placówki.
 • Pomoc prawna i socjalna wychowankom i ich rodzinom.
 • Udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji dzieci chorych.
 • Wspieranie rozwoju dzieci szczególnie uzdolnionych.