Zarządzanie konfliktem

Dorastający wychowankowie w swoich grupach rówieśniczych niejednokrotnie spotykają się z sytuacjami konfliktowymi. Ważne jest, aby potrafili rozwiązywać takie sytuację bez użycia przemocy. Na potrzeby wychowanków przeprowadzono zajęcia na których zostały poruszone następujące zagadnienia:

-Definicja konfliktu
- Rodzaje konfliktów
- Konflikt jako naturalna sytuacja społeczna
- Źródła i przyczyny konfliktów
- Destrukcyjna i konstrukcyjna rola konfliktu
- Postawy w sytuacji konfliktowej i ich konsekwencje
- Zabieganie konfliktom
- Techniki komunikacyjne sprzyjające zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów

Na zakończenie zajęć wychowankowie wzięli udział w grach i zabawach integracyjnych dostosowanych do tematu spotkania.