Odwaga czy głupota? O granicach zachowań ryzykownych

W ramach zajęć grupowych dyskutowaliśmy, gdzie leży granica między tym, co warto robić i wtedy mówimy, że czyn ten zaliczany jest do odważnych (jego wykonawca jest wówczas bohaterem) a tym, czego robienie jest głupotą (wtedy mówimy o brawurze czy nadmiernym ryzykanctwie). Zadaliśmy sobie też kilka pytań: Co to jest odwaga? A czym jest brawura? Jakie cechy ma ktoś odważny? Jak cechy ma ktoś brawurowy, tzw. ryzykant? Poddaliśmy też analizie sytuacje i decydowaliśmy, kiedy uznamy je za bezpieczne i pożądane, kiedy dana czynność może przynieść opłakane skutki. Poniżej przykłady sytuacji, których interpretacja nie zawsze jest jednoznaczna. Dodatkowo, aby zgłębić ten temat zadaliśmy sobie kilka dodatkowych pytań, m.in. Co hamuje naszą odwagę? Co podsyca zachowania odważne/ryzykowne? Czy zawsze warto być odważnym?

Podczas dyskusji udało się ciekawie i merytorycznie podyskutować, w większości przypadków nasza młodzież prezentowała cenne i wartościowe wypowiedzi, które świadczą o tym, że w teorii zazwyczaj łatwo nam rozpoznawać, kiedy odwaga się przydaje. W praktyce bywa to trudniejsze, ale nie oznacza to, że jest to niemożliwe.