Spojrzenie w przyszłość

Czas szybko płynie, rzeczywistość stawia przed nami nowe wymagania. Aby im sprostać nasi wychowankowie otrzymali podstawowe informacje niezbędna w samodzielnym, dorosłym funkcjonowaniu: szukanie ofert zatrudnienia, ubezpieczenie zdrowotne, korzystanie z oferty urzędu pracy, dokształcanie. Mam nadzieję, że ta wiedza zostanie przez nich wykorzystana :)