Wolność, samotność, samodzielność, niezależność – czyli co po 18-tce?

Dorosłość to określenie stanu dojrzałości fizycznej (w naukach przyrodniczych odnosi się do organizmu), zwykle człowieka (mężczyzny lub kobiety), który nie jest dzieckiem. Uzyskanie pełnoletniości jest momentem formalnie oznaczającym dorosłość (mylnie utożsamianą z dojrzałością).

Co to znaczy być dojrzałym dorosłym – są na to kryteria twarde – dorośli pracują, zarabiają na siebie, płacą rachunki. Ale to kryteria niedoskonałe, bo ani mieszkanie z rodzicami, ani kłopoty finansowe nie świadczą wprost o niedojrzałości czy życiowej nieporadności. Wiek to też czasem żadna wskazówka. Jak rozpoznać czy jesteśmy dojrzali to temat ciekawej dyskusji jaką podjęłyśmy z naszymi podopiecznymi. Pomysłów było wiele, definicji człowieka dorosłego również. Każdy z nas ma inne kryteria, po których rozpoznaje dojrzałość, ale kilka z nich powtarzało się częściej niż pozostałe, były to m.in.: panowanie nad emocjami i uczuciami, umiejętność asertywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, umiejętność przyznawania się do błędów, gotowość do szukania pomocy, uczciwość i życie w zgodzie ze swoimi wartościami.

Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie będą dojrzale radzić sobie w życiu, że będą czuli się samodzielni i niezależni, ale jednocześnie będą otwarci na drugiego człowieka i nie zagrozi im samotność.