Podziękowania

Panująca epidemia i związane z nią ograniczenia są szczególnie odczuwalne dla mieszkańców Domów Dziecka. W tym trudnym okresie szczególnie cieszy pamięć Ludzi dobrej woli którzy wpierają naszą działalność. Nauka zdalna i obostrzenia związane z przebywaniem w miejscach publicznych to nowe wyzwania, z którymi musieli się zmierzyć nasi wychowankowie. Dzięki otrzymanemu wsparciu jest to dla nich dużo łatwiejsze. Z całego serca składamy podziękowania za otrzymane dary:

* 3 laptopy przekazane przez Pana Marcina – umożliwiają one naszym wychowankom naukę zdalną;

* Wielorazowe maseczki ochronne dla naszych wychowanków i pracowników otrzymane od:

- Gminnego Ośrodka Samopomocy w Dydni

- Żłobka Samorządowego nr 1 w Sanoku, ul. Pogórze

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu

- Pani Agnieszki Więch, Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 2 w Sanoku

* Kolorowa drukarka przekazana przez Panią Martę - Wolontariuszkę wspierającą działalność naszego Domu. Drukarka służy naszym wychowankom podczas zdalnej nauki.

Serdecznie dziękujemy!