Nowy skład Samorządu – nowe pomysły

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w naszym domu wybieramy przedstawicieli wychowanków, którzy wspólnie działają w Samorządzie Wychowanków. Poprzedni Samorząd w składzie: Kinga, Seweryn i Karol zakończył już swoje urzędowanie. W tym roku szkolnym wszyscy jego członkowie rozpoczęli z powodzeniem naukę w szkołach z internatem poza terenem Sanoka. Nadszedł czas zmian. We wrześniu przeprowadzone zostały wybory, które wyłoniły nowy skład samorządu. W wyniku głosowania do samorządu wybrani zostali: Agata, Angelina i Dawid. Zwycięzcy będą mierzyć się nie tylko z oczekiwaniami pozostałych, ale przede wszystkim z własnymi słabościami – aby coś osiągnąć trzeba chęci, zaangażowania i wytrwałości w pokonywaniu przeszkód, których nie brakuje w codziennym życiu. Pomysły już są. Trzeba tylko wziąć inicjatywę w swoje ręce i uwierzyć, że wszystko jest możliwe…