Dobre maniery w kinie…

czyli oglądamy bajkę i uczymy się zasad zachowywania się na sali kinowej. Warto łączyć przyjemne z pożytecznym, tym razem było to oglądanie bajki „Urwis” z poznawaniem zasad zachowywania się w kinie (dla trójki z czworga dzieci było to pierwsze wyjście do kina w życiu).

Nauka dobrych manier to inwestycja w przyszłość dziecka. Uczy się ono prawidłowych zasad zachowania, zwrotów grzecznościowych, manier przy stole, podczas wyjść do kina czy na koncert.

Nauczenie dziecka dobrych manier to długi proces, wymaga czasu, cierpliwości i powtarzalności.