To już drugi rok szkolny z ZTS…

ZTS, czyli Zajęcia Treningowo-Socjoterapeutyczne (Trening Umiejętności Społecznych*+ Socjoterapia*) to forma zajęć grupowych wprowadzona w naszej placówce w marcu 2018 roku. Zajęcia początkowo miały skupiać się na radzeniu sobie z agresją i poszukiwaniu sposobów lepszego radzenia sobie z własną złością.

Z czasem stały się formą wspólnej zabawy, nauki komunikacji i ćwiczenia różnych umiejętności społecznych.

W tym roku zajęcia odbywały się w dwóch grupach, młodszej i starszej.

Stworzony cykl zajęć odbywających się o godz. 17:00 w środy (młodsi) oraz w czwartki (starsi), wszedł na stałe do harmonogramu tygodnia domu dziecka.

Zwieńczeniem systematycznej pracy uczestników było wręczenie pamiątkowych dyplomów, gdzie każdy mógł poznać swoje mocne strony, które zaprezentował kolegom i koleżankom z grupy. Dodatkową atrakcją było wspólne wyjście na małe co nieco do restauracji McDonalds (młodsi) i pogaduchy przy zamówionej pizzy (starsi).

Miejmy nadzieję, że takie zajęcia także w kolejnym roku szkolnym będą interesującą formą spędzania czasu dla wychowanków.

SŁOWNICZEK PRZYDATNYCH POJĘĆ:

*Socjoterapia - ustrukturyzowane spotkania grupowe polegające na wykorzystaniu metod, gier, zabaw i ćwiczeń psychologicznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi kłopotliwymi zachowaniami. Mają one na celu wzrost poczucia własnej wartości, budowanie adekwatnej samooceny, lepsze radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, rozwijanie postawy asertywnej, uczenie rozwiązywania konfliktów, itp.. Zajęcia stwarzają okazje do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz nabycia umiejętności takich jak: asertywność, podejmowanie decyzji, szukanie wsparcia i pomocy. Gromadzenie nowych doświadczeń, odmiennych od poprzednich, a szczególnie urazowych może likwidować ich wpływ na psychiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka. (def. na podstawie książki Katarzyny Sawickiej "Socjoterapia")

*Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - "grupowa forma pomocy psychologicznej skierowana do dzieci i młodzieży. Zajęcia są prowadzone przez jednego lub dwóch trenerów (terapeutów), którzy razem z pozostałymi członkami grupy modelują zachowania uczestników tak, by były zgodne z normami społecznymi. Grupa jest zazwyczaj zamknięta i mała, licząca od 3 do 7 osób. Taka formuła daje uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności i stałości. Dzieci uczą się i komunikują z rówieśnikami przy pomocy zabawy, dlatego też zabawa grupowa w procesie terapeutycznym jest dla nich naturalna i przynosi szereg pozytywnych zmian. Udział w takiej zabawie to dla dzieci okazja do rozwijania spontaniczności i gotowości do podejmowania ryzyka. Uczestnicy obserwują pozostałe osoby, ich sposób radzenia i rozwiązywania problemów, a także okazywania i nazywania emocji. (definicja. na podstawie tekstu Małgorzaty Owczarek, ze strony internetowej zdrowaglowa.pl