38-500 SANOK, ul. Sadowa 21; tel. +48 13 4645445; e-mail. dd-sanok@wp.pl

 

historia...

Początki działalności opiekuńczo – wychowawczej w Sanoku sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego. W tym czasie funkcjonowała ochronka prowadzona przez Zakon Sióstr Służebniczek. Ochronka znajdowała się przy ulicy Mickiewicza w budynku nr 38, czyli w miejscu, które do dnia dzisiejszego jest siedzibą Powiatowej Placówki Socjalizacyjnej w Sanoku.

1 kwietnia 1949 roku w wyniku upaństwowienia ochronki powstaje Państwowy Dom Dziecka w Sanoku. Pierwszą kierowniczką placówki była Pani Helena Haduch. W momencie powstania w placówce znajdowało się 37 dzieci.

W 1951 roku charakter placówki zmienia się z koedukacyjnej na żeńską.

W latach 1951 - 1956 zostaje przeprowadzony generalny remont budynku, w trakcie, którego powstają pomieszczenia na piętrze. Od tego momentu przez szereg lat w każdym roku szkolnym w placówce przebywa średnio około 35 wychowanek.

W roku szkolnym 1981/82 Dom Dziecka w Sanoku ponownie staje się placówką koedukacyjną.

Na przełomie tysiącleci placówka przechodzi szereg przemian organizacyjnych.

W roku 2000 Państwowy Dom Dziecka zostaje połączony z Państwowym Pogotowiem Opiekuńczym w wyniku, czego powstaje Powiatowy Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny. Następnie w roku 2005 decyzją Władz Powiatu zostaje zlikwidowane pogotowie opiekuńcze, a nowa placówka (tzw. część socjalizacyjna) przyjmuje nazwę: Powiatowa Placówka Socjalizacyjna i pod taką nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Opiekę „duchową” nad placówką i jej wychowankami, sprawuje od wielu, wielu lat stojący w ogrodzie św. Józef.

Od września 2008 r. siedziba placówki zostanie przeniesiona wraz z figurką św. Józefa do Internatu Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Sadowej.

Tak wyglądały pokoje naszych podopiecznych...


Św. Józef powrócił do nas...

Jam Józef, cieśla z królewskiego rodu
Dawid mym ojcem, nie zaznam głodu.
Synowi swemu imienia nie dałem,
Nie ze mnie On powstał, nie mym On jest ciałem

Ja Józef najprostszą naukę Mu daję,
By życie swe dawał, choć serce się kraje,
Niech weźmie ode mnie tych słów przeznaczenie,
Wytrwaniem, Miłością pełniąc Ojca wierzenie.

W piękny marcowy poranek, przed nasz dom, w całej swej okazałości powrócił Święty Józef. Stanął na postumencie i swoim świętym wzrokiem wpatruje się w nas i w nasze słabości dnia codziennego.

Niech w trudach każdego dnia i każdej nocy otacza nas swoją świętą ojcowską opieką i miłością jaką otoczył Syna Przedwiecznego. A swoją postawą niech będzie wzorem do naśladowania dla tych, którzy zatracili piękno ojcowskiego życia.

Święty Józefie, tak jak niegdyś byłeś u boku Jezusa, tak dzisiaj bądź przy nas, by nam towarzyszyć w naszej wędrówce do Boga. Ucz nas być małymi i ubogimi w naszej pracy, pokornymi i niepozornymi w życiu, odważnymi w modlitwie i żarliwymi w miłości.

Święty Józefie módl się za nami.


1 CZERWCA to dla nas nie tylko Dzień Dziecka...

Dziś mamy wielkie święto – zmieniamy nazwę na bliższą naszym sercom - z Powiatowej Placówki Socjalizacyjnej na Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

--- pan Dariusz Tracz  -  dyrektor Wydziału Polityki  Społecznej Urzędu

Wojewódzkiego w Rzeszowie,

--- pan Sebastian Niżnik - starosta Powiatu Sanockiego wraz z przedstawicielami Rady Powiatu,

--- pan Wojciech Blecharczyk - burmistrz Miasta Sanoka oraz przedstawiciele Urzędu Miasta,

--- ks. Krzysztof Hassinger z Parafii Chrystusa Króla w Sanoku,

--- dyrektorzy i pedagodzy szkół, do których uczęszczają nasi wychowankowie,

--- przedstawiciel PCPR w Sanoku.

W części oficjalnej naszego święta odbyła się rozmowa z panią dyrektor na temat podjętej decyzji zmiany nazwy placówki oraz planów na przyszłość. Następnie przedstawiliśmy kilka  ważnych  informacji o naszym nowym patronie po czym nastąpiło poświęcenie figurki Św. Józefa, która została przeniesiona z placu przy ul. Mickiewicza.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było wmontowanie tablicy z nową nazwą placówki przez pana Dariusza Tracza - dyrektora WPS, pana Sebastiana Niznika - starostę sanockiego oraz pana Wojciecha Blecharczyka - burmistrza miasta Sanoka.

 Po części oficjalnej nasze dzieci wystąpiły z  programem artystycznym, w którym zaprezentowały swoje zdolności aktorskie, komediowe oraz muzyczne. Największy sukces odniosła Gabrysia za wykonanie utworu muzycznego "List do Boga". Wszystkie występy goście nagrodzili gromkimi brawami i koszem słodyczy.

W czasie uroczystości Pan Starosta  przekazał nam informację, że otrzymaliśmy kwotę 35.000 zł. na budowę placu zabaw przy naszym budynku. Inwestycja ma być zakończona pod koniec wakacji. Jest to dla nas wspaniały prezent.

Na zakończenie Patryk  prowadzący całą uroczystość  zaprosił naszych gości do zwiedzenia  domu i do wspólnego grillowania przy muzyce. Poprosił równocześnie o wpisy do Księgi Pamiątkowej oraz  obejrzenie historii placówki w  naszych kronikach.

Naszym gościom najbardziej smakowały szaszłyki przygotowane przez wychowanków oraz  paszteciki przygotowane przez panie: Ewelinę, Mariolę, Anię i panie kucharki.

 
 
Nasi Przyjaciele

 
 
     

wszelkie prawa zastrzeżone (c) waja 2008